• LOGIN
  • No products in the cart.

学快

天下武功唯'快'不破!

天下武功唯 ‘快’ 不破!

这是一个 ‘资讯’‘网络’ 时代, 也是一个比 ‘快’ 的时代。

在这个时代, 要去理解课文上的知识 再也不是个难事。

难的是 你有多快把 它们学会!

能够用一天学会的事, 为何要用几个月?

你不是没有 ‘方法’,  你只是没有 ‘工具’ !

‘补快’ 是一个以强调 ‘快’ 的学习工具。

‘补快’ 强调 用 ‘视频’ 的播放对你进行知识 ‘输入’

‘补快’ 产品有以下4个功能 来达到 ‘快’ 的目的

1. 可无限播放视频视频 有可无限播放功能,重复播放可 加深 课文是印象。

2. 可调控速度视频可调控速度, 让你能掌控 复习速度。

3. 视频AB 点回放对于不明白的段落,可被分割,再无限次回放,加深以课文是印象。

4. 有笔记填写空间‘输入’ 的地方 得到 ‘输出’,完成学习的 过程。

在此为了达到 ‘快’‘补快’ 在视频中 加入 ‘中文’ 让 刚从 ‘中文环境’ 转入 ‘马来文环境’ 的 同学没有学习阻力。

在订购前,您可先 到我们的 注册,然后试用 我们的免费课程

https://www.bookuai.com/product/kssm-pt3-sejarah-tingkatan-1-volume-1-bab-1-bab-4-free/

 

 

Versi Bahasa Melayu

video

Versi Bahasa Melayu + Bahasa Cina (中文版)

video

Versi Bahasa Cina(中文版)

video

如您对 “补快”课程有兴趣 您可通过以下其中一个 方式 完成订购

*如您是 18岁以下 需要得到监护人同意

有三个方法,选择其中一个即可

1. Paypal: 您可通过 课程购买 链接 完成 对课程的订购。以下是相关 步骤

https://www.bookuai.com/how-to-subscribe-a-course/

2. Online Bank In 转账方式: 把指定数额转到 指定银行户口

a. 先到 bookuai.com登记用户 + 加上以个头像,可以是虚拟的图片 以方变确认核对

b. 银行:Maybank

c. 户口名称:Tee Lian Lit

d. 户口号码:101067847917

e. 把转账收据通过 面子书 Facebook Messager 发送至 Bookuai  以及 邮电至 admin@bookuai.com,并告诉 我 您的 bookuai 的用户名称 和 您的 邮箱地址

e.g 收据例子:

通过 面子书 Facebook Messager

3. Offline Bank In 线下方式: 到 Maybank Deposite Machine马来亚银行 存款机 把指定数额转到 指定银行户

a. 先到 bookuai.com登记用户 + 加上以个头像,可以是虚拟的图片 以方变确认核对

b. 银行:Maybank

c. 户口名称:Tee Lian Lit

d. 户口号码:101067847917

e. 把转账收据通过 面子书 Facebook Messager 发送至 Bookuai  以及 邮电至 admin@bookuai.com,并告诉 我 您的 bookuai 的用户名称 和 您的 邮箱地址

© BookUAI. All rights reserved.
Hide picture